Meetbar

Is er iets dat je altijd al eens wilde meten? Of zoek jij in de situatie zelf naar goede meet-ideeën? Hoe snel klimt mijn vader op de appel? Wat weegt mijn schoen? Welke zandloper is het snelst? Welke kleur heeft het gras dichtbij en het gras verder weg? Hoe snel klopt mijn hart? Hoe hard zingt een vogel? Hoeveel ruimte is er tussen jou en mij?

Bedenk zelf wat je wil meten. Bij de MEETBAR kan het! Er zijn meetlatten, weegschalen, kompassen, thermometers en andere meetinstrumenten waarmee je van alles kunt meten. Alle vragen en meetgegevens worden genoteerd in de MeetMap.

Slider