Meetbar
Publieksactiviteit, onderzoeken en experimenteren

Is er iets dat je altijd al eens wilde meten? Of zoek jij in de situatie zelf naar goede meet-ideeën? Hoe hoog is een fijne zitplek? Welke kleur heeft het gras dichtbij en het gras verder weg? Hoe snel klimt mijn vader op die appel? Wat weegt mijn schoen? Hoe snel klopt mijn hart? Hoe hard zingt een vogel? Hoeveel ruimte is er tussen jou en mij?

Bedenk zelf wat je wil meten. Onderzoek je omgeving en elkaar. Er zijn meetlatten, weegschalen, kompassen, thermometers, wichelroedes, stopwatches en andere meetinstrumenten waarmee je van alles kunt meten. Alle vragen en meetgegevens worden genoteerd in de MeetMap. De Meetbar kan ook ingezet worden rondom een specifiek thema, zoals b.v. natuur en milieu, of sociale rollen.

Slider