Iedereen is een verzamelaar
Educatieve publieksactiviteit over je eigen manier van kijken

Verzamelen, wat is dat eigenlijk? En hoe kun je iets verzamelen dat je alleen maar ziet? Hoe bewaar je dan zo’n verzameling? Wat heb je eigenlijk al voor verzamelingen in je hoofd? Gooi je daar wel eens iets van weg, of bewaar je alles?

In een paar bijeenkomsten werken we aan deze vragen. We beginnen met verzamelingen van tastbare spullen, en eindigen met het begrip ‘verzamelen in je hoofd’: dat waar jij naar kijkt, dat wat jij bewaart aan herinneringen en gedachtes.

Slider