Educatie

Wij verstaan onder educatie: de aandacht heel gericht vestigen op een bepaald onderwerp, en zorgen dat mensen zich vrij voelen om het onderwerp te onderzoeken. We proberen mensen nieuwsgierig te maken en laten hen nadenken, spelen, praten, maken, fantaseren. Dat doen we bijvoorbeeld voor festivals, scholen, culturele instellingen en overheden.

Voorbeelden: Watergeheimen, Zin, Kleine verhalen, MeetbarWij zijn, Onderweg naar weet-ik-veel, Los, Geheimzinnige zinnen

Slider